MATURA IB

Zespół nauczycieli IB

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY KONSULTACYJNEJ PRZEDSTAWICIELA IBO

W dniach 08-09. 10. 2014 roku naszą szkołę odwiedziła przedstawicielka International Baccalaureate Organization, pani Roz Trudgon. Celem wizyty była ocena stanu przygotowań do wprowadzenia projektu Diploma Programme w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły i wskazanie dalszych działań przybliżających naszą szkołę do zdobycia autoryzacji International Baccalaureate Organization.

Pierwszego dnia pani Roz Trudgon odbyła serię spotkań z Dyrekcją Szkoły, szkolnym koordynatorem programu, nauczycielami poszczególnych grup przedmiotowych oraz nauczycielami nowych przedmiotów – Theory of knowledge (teoria wiedzy) i Creativity, action, service (kreatywność, działanie, służba). Konsultantka zwiedziła szkołę i należące do niej obiekty, takie jak internat, stołówka i kompleks sportowy.

Drugiego dnia pani Roz Trudgon spotkała się z przedstawicielami organów prowadzących – Delegatury Kuratorium w Płocku oraz Urzędu Miasta Płocka, poznała uczniów przygotowujących się do nauki w ramach projektu oraz ich rodziców. Elementem wizyty była także obserwacja lekcji klasy pre-IB oraz spotkanie z psychologiem szkolnym.

Wynikająca z raportu ocena przygotowań Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły do implementacji programu IB DP jest pozytywna. Otrzymaliśmy listę dalszych zadań i zaleceń, ale okres kandydacki, trwający przez rok, zakończył się pozytywnie i pozwolił szkole na rozpoczęcie ostatniego etapu aplikacyjnego – okresu weryfikacyjnego. W dniach 05-06. 03. 2015 roku szkołę ponownie odwiedzą przedstawiciele International Baccalaureate Organization, żeby ostatecznie ocenić stopień zaawansowania przygotowań i przyznać szkole autoryzację IB World School. Mamy nadzieję, że trwające już od trzech lat przygotowania doprowadzą do udanego zakończenia procedury aplikacyjnej i szkoła dołączy do elitarnego grona IB World Schools.