Język polski i wok

W roku szk. 2015-2016 w zespole przedmiotowym języka polskiego i wiedzy o kulturze pracują nauczyciele: 

język polski:               wiedza o kulturze:

Małgorzata Duch

               Ewa Koston
Anna Godlewska-Jaszczyk      
Wiesław Kopeć      
Lilianna Siemiątkowska      
Anna Stachowicz      
Anna Żabka      
Marta Borzęcka      
       

Aktywność dydaktyczna nauczycieli języka polskiego koncentruje się na  przygotowaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz uczniów Gimnazjum nr 14 do egzaminu kończącego szkołę. Celem działań jest realizacja podstawy programowej, zawartej w nowym rozporządzeniu MEN w sprawie treści kształcenia z dnia 23 grudnia 2008 r.

Nauczyciele wiedzy o kulturze koncentrują swoją działalność na realizacji podstawy programowej, najważniejsze jednak działania podejmują w procesie przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego z historii sztuki i historii muzyki.

JĘZYK POLSKI: AKTUALNA PODSTAWA PROGRAMOWA NA III (GIMNAZJUM) I IV (LICEUM) ETAPIE EDUKACYJNYM. (kl. I-III gimnazjum i kl. I-III liceum)

WIEDZA O KULTURZE: PODSTAWA PROGRAMOWA.

 Matura 2015:

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Egzamin gimnazjalny 2015:

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

Arkusze egzaminacyjne z lat 2002 - 2013.

Matura 2015

Informatory CKE

Część ogólna informatora.

Informator o egzaminie maturalnym od r. 2015 z j. polskiego

Filozofia na maturze 2015

Historia sztuki na maturze 2015

Historia muzyki na maturze 2015

 

45. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w r. szk. 2014-2015

27. Olimpiada Filozoficzna w roku szk. 2014-2015

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE"

 

WIELKI EKSPERYMENT DYDAKTYCZNY:  Urodzeni w niewoli - dzieciom Niepodległej.

Polscy historycy literatury: na stronie naszej szkoły!

 

 INTERNETOWY RETRO PODRĘCZNIK DO POLSKIEGO: 

WSTĘP.

SPIS TREŚCI Z LINKAMI DO "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ:

1. KOŁO MŁODYCH TWÓRCÓW.

2. MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ.

3. ZAJĘCIA TEATRALNE W GIMNAZJUM.

4. WYJŚCIA NA WYKŁADY NAUKOWE (WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI):

 •      TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE,
 •      KSIĄŻNICA PŁOCKA,
 •      WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE,
 •      MUZEUM MAZOWIECKIE,
 •      PŁOCKA GALERIA SZTUKI,
 •      KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ,
 •      MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ("GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ"),
 •      REDAKCJE GAZET PŁOCKICH,
 •      POLITECHNIKA WARSZAWSKA W PŁOCKU.

5. WYJŚCIA I WYJAZDY TEATRALNE. LEKCJE TEATRALNE.

 •      WSPÓŁPRACA Z TEATREM DRAMATYCZNYM W PŁOCKU.

6. LEKCJE W KINIE.

7. LEKCJE W MUZEACH, GALERIACH SZTUKI POZA PŁOCKIEM.


Nauczyciele języka polskiego realizują w liceum i gimnazjum następujące programy nauczania języka polskiego oraz korzystają z następujących podręczników:

PROGRAMY:

"Przeszłość to dziś". Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Numer dopuszczenia MENiS: DKOS-4015-143/02, STENTOR.

"Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka". Program nauczania języka polskiego dla wszystkich typów szkół IV etapu edukacyjnego. WSiP.

 "Świat w słowach i obrazach". Program nauczania języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum). WSiP. Nr dopuszczenia: 26/I/2009.

PODRĘCZNIKI:  

 

 • STENTOR

Krzysztof MROWCEWICZ, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum, cz. 1 i 2.

Aleksander NAWARECKI, Dorota SIWICKA, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla II klasy liceum i technikum, cz. 1.

Ewa PACZOSKA, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla II klasy liceum i technikum, cz. 2.

Jacek KOPCIŃSKI, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum (wiek XX), nowe wydanie (2008 r.).

 

 • WSiP

Liceum:

Dariusz Chemperek i inni, "Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka". Klasa I, cz. 1 i 2, klasa II, cz. 1 i 2., kl.III. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 

Gimnazjum:

Witold Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kl. I gimnazjum. WSiP (P. Anna Żabka, P. Wiesław Kopeć)

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. WSiP (P. Anna Żabka, P. Wiesław Kopeć)

 

PODRĘCZNIK DO WIEDZY O KULTURZE:     

Eryk BUNSCH, Zbigniew MAJCHROWSKI, Krzysztof MROWCEWICZ, Maria POPRZĘCKA, Piotr SITARSKI, Dorota SZWARCMAN, "Człowiek - twórca kultury". STENTOR 

 

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI: 

Program własny  dla klasy z rozszerzonym zakresem języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Oprac. Anna Stachowicz

Realizacja programu ułatwia uczniom zdawanie egzaminu maturalnego z historii muzyki i historii sztuki.

Program własny warsztatów humanistycznych. Oprac. Anna Stachowicz

Innowacja programowa Dziennikarstwo i media w świecie kultury. Oprac. Małgorzata Duch


OCENIANIE !!!surprised

 ROZPORZĄDZENIE MEN Z 30 KWIETNIA 2007 ROKU.

ROZPORZĄDZENIE MEN Z 25 KWIETNIA 2013 ROKU.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GWJ. 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W LWJ.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO:

pdf