Język polski i wok

Nauczyciele języka polskiego realizują w liceum i gimnazjum następujące programy nauczania języka polskiego oraz korzystają z następujących podręczników:

PROGRAMY:

"Przeszłość to dziś". Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Numer dopuszczenia MENiS: DKOS-4015-143/02, STENTOR.

"Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka". Program nauczania języka polskiego dla wszystkich typów szkół IV etapu edukacyjnego. WSiP.

 "Świat w słowach i obrazach". Program nauczania języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum). WSiP. Nr dopuszczenia: 26/I/2009.

PODRĘCZNIKI:  

 

  • STENTOR

Krzysztof MROWCEWICZ, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum, cz. 1 i 2.

Aleksander NAWARECKI, Dorota SIWICKA, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla II klasy liceum i technikum, cz. 1.

Ewa PACZOSKA, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla II klasy liceum i technikum, cz. 2.

Jacek KOPCIŃSKI, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum (wiek XX), nowe wydanie (2008 r.).

 

  • WSiP

Liceum:

Dariusz Chemperek i inni, "Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka". Klasa I, cz. 1 i 2, klasa II, cz. 1 i 2., kl.III. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 

Gimnazjum:

Witold Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kl. I gimnazjum. WSiP (P. Anna Żabka, P. Wiesław Kopeć)

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. WSiP (P. Anna Żabka, P. Wiesław Kopeć)

 

PODRĘCZNIK DO WIEDZY O KULTURZE:     

Eryk BUNSCH, Zbigniew MAJCHROWSKI, Krzysztof MROWCEWICZ, Maria POPRZĘCKA, Piotr SITARSKI, Dorota SZWARCMAN, "Człowiek - twórca kultury". STENTOR 

 

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI: 

Program własny  dla klasy z rozszerzonym zakresem języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Oprac. Anna Stachowicz

Realizacja programu ułatwia uczniom zdawanie egzaminu maturalnego z historii muzyki i historii sztuki.

Program własny warsztatów humanistycznych. Oprac. Anna Stachowicz

Innowacja programowa Dziennikarstwo i media w świecie kultury. Oprac. Małgorzata Duch