Warsztaty językowe

Redaktor: Roman Gąsecki

XVII WAKACYJNE WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Z NAUCZYCIELAMI AMERYKAŃSKIMI 

Podsumowanie

Zakończyły się XVII wakacyjne warsztaty języka angielskiego, które trwały 2 tygodnie, od 25 czerwca do 6 lipca 2018 roku.  Warsztaty są cyklicznym projektem w ramach współpracy pomiędzy Płockiem i partnerskim miastem Fort Wayne w Indianie, USA. W bieżącym roku odbyły się po raz siedemnasty i przyciągnęły rekordową liczbę uczestników, prawie 250 uczniów.  Zasadniczym celem tego projektu jest umożliwić młodym mieszkańcom Płocka doskonalenie odmiany amerykańskiej języka angielskiego i poznawanie elementów kultury amerykańskiej.  Tegoroczne warsztaty prowadziły trzy panie: Maureen Reidenbach, Joann Piatt i Tina Fick. Wszystkie trzy są profesjonalnie przygotowanymi nauczycielkami z dużym doświadczeniem zawodowym, uczącymi na co dzień w szkołach Fort Wayne. Formuła warsztatów pozostaje niezmienna od lat: każdy kurs trwa tylko jeden tydzień, po półtorej godziny codziennie. Każdy kurs jest doskonałą ilustracją żywego języka, jakim mówią Amerykanie na co dzień. 

Organizatorzy są przekonani, że tego typu oferta edukacyjna bardzo dobrze służy społeczności miasta Płocka. Przynosi ona możliwość doskonalenia odmiany amerykańskiej języka angielskiego dla zainteresowanych osób. Na przestrzeni lat nastąpiło zdecydowane przeobrażenie wiekowe odbiorcy programu: od licealistów i młodych pracowników firm w pierwszych latach, do gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych w ostatnich latach. W bieżącym roku ¾ uczestników warsztatów to właśnie uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Mamy nadzieję, że w następnym roku odbędą się kolejne warsztaty, tuż po zakończeniu roku szkolnego 2018/19. 

W załączeniu przedstawiamy wykres ilustrujący liczbę uczestników  wakacyjnych warsztatów języka angielskiego w ciągu ostatnich 10 lat, odkąd odbywają się w Zespole Szkół nr 6.

 Fig. 1:  The Summer School program in student numbers since 2009 (held at King Jagiello High School)

 

Przydatne informacje nt. Fort Wayne