Wydarzenia

Redaktor: Kopeć Wiesław

„Podziwu godna liczba π / trzy koma jeden cztery jeden. / Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, / 

pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy. / Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem /

osiem dziewięć obliczeniem / siedem dziewięć wyobraźnią, / a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem / cztery 

sześć do czegokolwiek / dwa sześć cztery trzy na świecie […]”.
Wisława Szymborska Liczba Pi (fragment)

 

   W Sobotę 17 kwietnia odbył się Jagielloński Dzień Liczby  przygotowany przez uczniów Naszej szkoły.

Światowy Dzień liczby π przypisuje się dnia 14 marca.   

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby π.

Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day[czyt. pajdej]. 

Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco, uznane zostało tez (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu.

Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.