Wydarzenia

Redaktor: Kopeć Wiesław 

NA STRONIE SZKOŁY UKAZUJE SIĘ  JUŻ DZIEWIĄTY W TYM ROKU, A W SUMIE 124. NUMER "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

NASZEGO SZKOLNEGO CZASOPISMA O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM I LITERACKIM.

 

W numerze 124. znajdują się materiały z 100. spotkania z cyklu

"Głośne czytanie nocą"

poświęconego "Antologii liryki polskiej" ułożonej przez wybitnego historyka literatury - Wacława Borowego

 

 

 Linki do numerów "Zeszytów" wydanych w bieżącym roku:

 

 Numer 116: "Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka"

Numer 117: Urodzeni w niewoli (XXI) - prof. Stanisław Łempicki

Numer 118: Urodzeni w niewoli (XXII) - "Historia literatury niepodległej Polski" Ignacego Chrzanowskiego.

Numer 119: Urodzeni w niewoli (XXIII) - Julian Krzyżanowski.

Numer 120: Klasycy historiografii: Józef Szujski. 

Numer 121: Klasycy historiografii: Janusz Tazbir.

Numer 122: Klasycy historiografii: Ludwik Kubala.

Numer 123: Zygmunt Gloger.

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE" 

 

  Link do kompletu numerów z projektem "Urodzeni w niewoli"  

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KLUBU MYŚLI POLSKIEJ - ZAWSZE W ŚRODĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 17