Wydarzenia

Redaktor: Filipkowski Krzysztof

13 lutego  Samorząd Uczniowski GWJ-LWJ   - zaprosił publiczność  do szkolnej auli na finał 4 edycji konkursu wokalnego -  "The voice of Jaga".

Prowadzący imprezę – Klaudia Wrońska oraz Mikołaj Józefowicz  - powitali zgromadzoną publiczność i przedstawili uczestników finału:

Wiktora Gałczyńskiego (3gb), Natalię Koźmińską (3ga),  Julię Jeziorską (2a) oraz Olę Zwierzchowską (1d)

We wcześniejszych pojedynkach brali udział także: Jakub Śliwiński (1b), Marcin Junkiert (3gb), Weronika Waśkiewicz (2b) oraz Ola Szymanowska (2a).

Spośród nich  zwycięzcę miało wyłonić jury w składzie: Pani Dyrektor Małgorzata Duch, Pani Ewa Koston oraz  Patrycja Wolska (2a).

Każdy wokalista śpiewał dwie  przygotowane przez siebie  piosenki. Jurorzy mieli niełatwy wybór, ponieważ poziom występów był wysoki. 

W przerwach pomiędzy zmaganiami uczestników wystąpiły uczestniczki poprzedniej edycji: Patrycja Wolska - laureatka konkursu w 2017 roku oraz Zuzanna Kurowska - organizatorka tegorocznej imprezy "The voice of Jaga".

Wszystkie występy spotkały się z dużym aplauzem publiczności.

Kiedy nadszedł wreszcie czas na ogłoszenie wyników finału  4 edycji "The voice of Jaga" okazało się, że wygrał Wiktor, druga była Julia Ola i Natalia  zajęły  3 miejsce.

Samorząd Uczniowski gratuluje wszystkim wokalistom udanych występów, dziękuje za wszelką pomoc w organizacji konkursu i zaprasza do kolejnej edycji konkursu już za rok. 

Organizatorzy:

*Zuzanna Kurowska* Ada Cholewińska* Klaudia Wrońska* Karolina Nowakowska* Mikołaj Józefowicz* Justyna Gątarek* Bartek Wojciechowski*