Wydarzenia

Redaktor: Kopeć Wiesław

NA STRONIE SZKOŁY UKAZUJE SIĘ TRZECI JUŻ W TYM ROKU, A W SUMIE 118. NUMER "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

NASZEGO SZKOLNEGO CZASOPISMA O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM I LITERACKIM.

 

 W numerze 118. znajdują się materiały z 22. spotkania z cyklu

"Urodzeni w niewoli - dzieciom Niepodległej. Polscy historycy literatury"

poświęcone genialnemu podręcznikowi do literatury w przedwojennym gimnazjum, książce tak starej jak Jagiellonka, wydanej po raz pierwszy w roku 1906

- dziełu profesora Ignacego Chrzanowskiego pt. "Historia literatury niepodległej Polski".

 Zeszyty Jagiellońskie

 

Linki do numerów "Zeszytów" wydanych w bieżącym roku:

Numer 116: "Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka"

Numer 117: Urodzeni w niewoli (XXI) - prof. Stanisław Łempicki 

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE"

 

Link do kompletu numerów z projektem "Urodzeni w niewoli"

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KLUBU MYŚLI POLSKIEJ - ZAWSZE W ŚRODĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 17