Wydarzenia

 Redaktor: Kopeć Wiesław

Na stronie szkoły ukazuje się 116. numer "Zeszytów Jagiellońskich", zawierający nową inicjatywę Klubu Myśli Polskiej.

 

„Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka”  -  autorska propozycja Tomasza Zbrzeznego

 

 

Opracowana w środowisku Jagiellonki w roku 2016 Lista 1050 dzieł piśmiennictwa polskiego o tematyce historycznej na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski była dziełem zbiorowym i wyrosła z chęci symbolicznego uczczenia doniosłej rocznicy początków polskiej państwowości.

Natomiast przedstawiana obecnie „Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka” to propozycja rozpoczęcia dyskusji nad budową biblioteki domowej w konkretnej sytuacji społecznej i świadomościowej Polaków, złożonej z tekstów stanowiących trzon polskiego kanonu kulturowego.

Jest ona dziełem autorskim, subiektywnym konkretnego człowieka, czytającego na co dzień książki i dostrzegającego potrzebę dopełnienia świadomości Polaków pewnymi tekstami oraz dzielącego się swoimi przemyśleniami z uczestnikami zajęć działającego w naszej szkole Klubu Myśli Polskiej, powstałego 9 lat temu z inicjatywy Autora Listy.

Wybór książek jest subiektywny, ale na tyle przemyślany, aby mógł stanowić zalążek inteligenckiego księgozbioru domowego. Proponujemy książki, które powinny znaleźć się w bibliotece Polaka, a być może także w kanonie lektur szkolnych. Chcemy, aby z naszego jagiellońskiego środowiska wyszli ludzie, którzy kiedyś będą posiadaczami księgozbiorów – nie na teraz – do matury – ale na całe życie.

„Listę 105” traktujemy jako głos w dyskusji. Zapraszamy  osoby prywatne oraz instytucje z całej Polski do zgłaszania własnych propozycji podobnych list, zbudowanych być może z innych książek, dobranych według innych kryteriów. Każdą Listę nadesłaną na podany w stopce redakcyjnej adres opiekuna zespołu opublikujemy jako kolejny głos w dyskusji. Być może listy te staną się zalążkiem do wypracowania ogólnopolskiej listy książek stanowiących niezbędny kanon lekturowy polskiego inteligenta, także na czas nauki w szkole.

 

 Zeszyty Jagiellońskie

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE REGULARNIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA

W MIĘDZYSZKOLNYM KLUBIE MYŚLI POLSKIEJ,

KTÓRE PROWADZI WYKŁADOWCA AKADEMICKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - TOMASZ ZBRZEZNY

 

ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER OTWARTY I MOGĄ W NICH BRAĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE NASZEGO LICEUM, STARSZYCH KLAS GIMNAZJUM, 

MOŻNA ZAPROSIĆ CHĘTNYCH ZNAJOMYCH Z INNYCH SZKÓŁ LUB OSOBY DOROSŁE.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE FILOZOFIĄ I INNYMI NAUKAMI HUMANISTYCZNYMI,

ALE NIE TYLKO Z KLAS HUMANISTYCZNYCH

 

 ZAJĘCIA ZAWSZE W ŚRODĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 17 W ZABYTKOWYM GMACHU SZKOŁY!