Wydarzenia

Redaktor: Kopeć Wiesław 

W sobotę 2 września uczniowie Jagiellonki wzięli udział

w organizowanej przez "Książnicę Płocką" ogólnopolskiej akcji

"Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego",

która odbywała się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

  

W akcji uczestniczyli m.in. Prezydent i Wiceprezydent Płocka - Panowie Andrzej Nowakowski i Roman Siemiątkowski,

a także przedstawiciele instytucji społecznych i kulturalnych, w tym uczniowie wielu płockich szkół.

 

Jagiellonkę reprezentowali uczniowie klasy IIA - Klaudia Wrońska i Mikołaj Józefowicz

- oraz uczeń klasy IIF - Marcin Szafrański.

 

FOTOREPORTAŻ Z "CZYTANIA" NA STRONIE "TYGODNIKA PŁOCKIEGO"