Wydarzenia

Redaktor: Jaroszewski Marcin

WIELKI SUKCES JAGIELLONKI

Mamy przyjemność poinformować, że Jagiellonka otrzymała w tym tygodniu raport od International Baccalaureate Organization (Organizacji Matury Międzynarodowej). Pierwszy w historii szkoły egzamin Matury Międzynarodowej został zdany w 100%.

Trzy uczennice – Aleksandra, Anna i Maja – bardzo dobrze zdały egzamin i spełniły wszystkie wymagania tego prestiżowego i ambitnego międzynarodowego programu edukacyjnego. To bardzo duży sukces, bo zdawalność egzaminu na świecie wynosi jedynie około 80%, a dodatkowym wyzwaniem dla uczniów w Polsce jest pobieranie nauki w języku angielskim, który nie jest dla nich językiem ojczystym.

Sesja egzaminacyjna rozpoczęła się już w pierwszym semestrze drugiej klasy, kiedy uczennice przystąpiły do pierwszej części egzaminu ustnego z języka ojczystego. Przez całe dwa lata uczestniczyły w  kolejnych etapach ustnych egzaminów z języka polskiego, języków obcych, pisały eseje i prace badawcze z wybranych przedmiotów, w tym realizowały także program społeczny CAS – Creativity, activity, service, którego celem było otwarcie uczniów na problemy społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej, a także aspekty globalne.

Egzaminy pisemne Matury Międzynarodowej rozpoczęły się 3 maja 2017 roku i trwały do 19 maja. Uczennice musiały zdać egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z każdej z sześciu grup przedmiotów. Nasze absolwentki wybrały język polski, język angielski, język francuski i niemiecki, historię i geografię, chemię i matematykę. Najlepiej wypadły egzaminy z przedmiotów humanistycznych i filologicznych.

Uczennice zdały egzamin powyżej średniej światowej, co należy uznać za duży sukces Jagiellonki. 
Bardzo serdecznie gratulujemy tegorocznym abiturientkom IB DP i życzymy pomyślności podczas rekrutacji na wymarzone studia.