Wydarzenia

Redaktor: Przedlacka Aneta

JAGIELLOŃSKA AKCJA ANTYDEPRESYJNA

„PRZECIWKO PRESJI DEPRESJI” 

Dzień 1 czerwca 2017r. był dniem kończącym Jagiellońską Akcję Antydepresyjną pod hasłem „Przeciwko presji depresji”. Celem akcji było uświadomienie uczniom oraz ich rodzicom wagi istniejącego problemu, uwrażliwienie ich na ten problem oraz  podjęcie działań profilaktycznych. Akcja obejmowała:

- gazetkę informacyjno-profilaktyczną skierowaną do uczniów,

- rozdanie ulotek informacyjnych skierowanych do rodziców uczniów (profesjonalny  

  wydruk ulotki był możliwy dzięki środkom oferowanym przez Radę Rodziców),

- list do rodziców uczniów (za pośrednictwem dziennika elektronicznego)    

  zwracający uwagę na wagę i zakres problemu,

- emisja krótkiego filmu profilaktycznego „Czarny pies depresji” na szkolnych

  ekranach telewizyjnych,

-  promowanie przez nauczycieli zdrowego stylu życia oraz poruszenie tematu depresji w kontekście nauczanego przedmiotu. 

Mamy nadzieję, że akcja choć trochę uwrażliwiła Jagiellońską społeczność na chorobę jaką jest depresja oraz zaakcentowała rangę problemu w kontekście  Światowego Dnia Zdrowia 2017, którego tematem przewodnim jest depresja. 

Akcję zorganizowały Aneta Przedlacka – psycholog szkolny oraz Irena Drózd – pielęgniarka szkolna.