Osiągnięcia

Redaktor: Duch Małgorzata

NAJSZCZERSZE GRATULACJE SKŁADAMY

MICHAŁOWI WYRĘBKOWSKIEMU,

UCZNIOWI KLASY IIIGB,

KTÓRY ZOSTAŁ

LAUREATEM OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Opiekunem ucznia jest Pani Profesor Jolanta Teska

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NAUKOWYCH