Osiągnięcia

Redaktor: Kopeć Wiesław

Jagiellonka na podium Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych

 

W grudniu po raz trzeci III Komenda Miejska Policji w Płocku zorganizowała Festiwal Przedstawień Profilaktycznych. W ramach działań programu „Profilaktyka a TY” jagielloński zespół teatralny „W stronę słońca” (pod kierunkiem p. Barbary Reszczyńskiej i p. Marty Borzęckiej) wystawił etiudę pt. „Ostatni przystanek”.

Nasi uczniowie udowodnili, że tematu nałogu wśród młodych ludzi nie wolno ignorować. Wykazali się nie tylko umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi, ale również niezwykłą dojrzałością w podejściu do kwestii uzależnienia. Za młodzieżową interpretację hasła: „Wolność czy uzależnienie - Twój wybór” - jury nagrodziło uczniów Jagiellonki drugim miejscem. 


Serdecznie gratulujemy uczniom: Mai Podraskiej (1C), Kacprowi Kalinowskiemu (1C), Gabrielowi Czerniejewskiemu (1C), Aleksandrze Szewczyk (1C), Wiktorowi Sztupeckiemu (1C), Monice Żurańskiej (1C), Aleksandrowi Krom (1G).

Po części konkursowej, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury, wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, nauczyć się nowych tańców, a także zmierzyć się w wirtualnym pojedynku.

Komunikat przekazała pani Marta Borzęcka.