Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Wiesław Kopeć 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 31. OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ! 

 

Nauczyciele języka polskiego zapraszają młodzież naszego liceum do udziału w kolejnej Olimpiadzie Filozoficznej.

W etapie szkolnym Olimpiady należy napisać pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pracę w formacie A4

liczącą kilkanaście stron z przypisami i bibliografią na jeden z podanych niżej tematów. 

Regulamin Olimpiady.

Tematy etapu szkolnego na stronie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 

Poniżej informacje ze strony internetowej Olimpiady Filozoficznej:

TEMATY PRAC PISEMNYCH ETAPU SZKOLNEGO

1. Na czym polega polityka pamięci? Czy jest to rekonstrukcja przeszłości, jej konstrukcja czy też wizja przyszłości? Podejmij problem odwołując się znanych Ci koncepcji filozoficznych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal

2. Osoba: rzeczywistość, metafora czy miraż? Filozoficzne ujęcie osoby i znaczenie tej kategorii dla nauki o człowieku oraz życia społecznego

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Krokos

3. Postrzeżenie zmysłowe w perspektywie filozofii współczesnej: odbicie rzeczywistości, rekonstrukcja, wielkie oszustwo?

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś

4. Czy sztuka jest demokratyczna? Rozważania o roli sztuki i estetyki w kształtowaniu się postaw politycznych

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa

5. O znaczeniu filozofii jako terapii społecznej. Szanse i zagrożenia takiego jej traktowania

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniewski

6. Współczesne znaczenie filozofii błazna. Rozwiń temat w nawiązaniu do twórczości Leszka Kołakowskiego

Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz

7. Czy filozofia potrzebuje logiki? Rozpatrz problem zalet i ograniczeń metod logicznych w filozofii

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

8. Etyka a płeć. Rozważ problem etycznego wymiaru płci w odniesieniu do znanych ci koncepcji filozoficznych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Malitowska

9. Filozofowanie w języku polskim – wyzwanie, szansa czy przeszkoda?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdrenka

10. Co to znaczy poznać samego siebie? Rozwiń problem korzystając z przykładów z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej

Opiekun naukowy: Krystyna Krauze-Błachowicz

11. Czy można być dzisiaj idealistą? Rozważ problem sporu realizm-antyrealizm w świetle wybranych koncepcji filozoficznych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sebastian Kołodziejczyk

Sugestie bibliograficzne

Ad. 1 J. Le Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007; W. Benjamin, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996; Riceur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006; F. Furet, Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej, Warszawa 1994; H. Bergson, Pamięć i życie, Warszawa 1988; F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia [w:] Niewczesne rozważania, różne wydania;

Ad. 2 J. Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych, Kraków 2008; M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974; E. Mounier, Co to jest personalizm? Oraz wybór innych prac, Warszawa 1960; R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa 2001; P. Strawson, Osoby, w: J. Górnicka-Kalinowska (red.), Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej, t. 8, Warszawa 2001, s. 13-40; Ch. Taylor, Pojęcie osoby, w: J. Górnicka-Kalinowska (red.), Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej, t. 8, Warszawa 2001, 401-420; K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Ad. 3 B. Chwedeńczuk B. (red.), Filozofia percepcji, Aletheia 1995 (teksty do wyboru zgodnie z zainteresowaniami uczestników); Dennett D., Preludium: Jak możliwe są halucynacje? [w:] tenże, Świadomość, Copernicus Center Press 2016; Dotov D. G., Nie L., & de Wit M. M., Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona, Avant 3(2) 2012, 282-295, http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/DDLNMW-Zrozumiec-afordancje.pdf; Dretske F., Reprezentacyjny charakter doświadczenia zmysłowego [w:] Naturalizowanie umysłu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 19-51; Gallagher S., Zahavi D., Fenomenologiczny umysł, PWN 2015, 129-159; Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, T1, Ks 2, rozdz I-XII, dowolne wydanie, np. PWN 1955; Russsell B., Wiedza a rzeczywistość [w:] tegoż, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, 10-19.

Ad. 4 C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, przeł. J. Staniszewski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015; N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, MOCAK, Kraków 2012; C. Levine, Od prowokacji do demokracji, czyli o tym, dlaczego potrzebna jest nam sztuka, przeł. A. Górny, Muza, Warszawa 2013; K. Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Karakter, Kraków 2014; K. Wodiczko, Wodiczko. Socjoestetyka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015; Ch. Mouffe, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna (http://recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczne-przestrzenie-publiczne-polityka-demokratyczna); R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, przeł. T. Bieroń, Antropos, Poznań 2010; D. Kuspit, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, Muzeum Narodowe, Gdańsk 2006; A. Turowski, Między sztuką a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Universitas, Kraków 1998; J. Ranciere, Dzielenie postrzegalnego, Kraków 2007;

Ad. 5 Św. Augustyn, Wyznania, różne wydania; E. Fromm, Mieć czy być?, różne wydania; H. Marcuse, Eros i cywilizacja, różne wydania; Marek Aureliusz, Rozmyślania, różne wydania; L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2012,

Ad. 6 L. Kołakowski, Kapłan i błazen (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia), w: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, tom II, różne wydania; L. Kołakowski, Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce, w: Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009; L. Kołakowski, Zawód diabła jest mi bliższy, Wywiad w: Respublika Nowa 2018; Marcin Polak, Kapłan, błazen i wojownik – trzy wcielenia filozofa, „Znak” luty 2010, nr 657; Monika Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Kraków 2014.

Ad. 7 J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa; A. Tarski, Semantyczna  koncepcja prawdy i podstawy semantyki, [w]: tenże, Pisma logiczno-filozoficzne t1; J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia; K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, w szczególności: Zmiana i sprzeczność, Logika a doświadczenie, Paradoksy starożytnych, O stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych, Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym; J. Woleński, W stronę logiki, w szczególności: Racjonalizm i pewność wiedzy, Logika sceptycyzmu, Momenty bytowe i modalność, Racjonalność jako modalność, Pięć dróg Akwinity; J. Woleński, Epistemologia; J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia; Quine, Filozofia logiki;

Ad. 8 I. Kant, Uzasadnienie metafizyce moralności, różne wydania; C. Gilligan, Innym głosem, Warszawa 2015; J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008; Etyka nr 45, rok 2012, w tym m.in. rozprawy: M. Środa, Czy etyka ma płeć?, E. Hyży, Wybrane etyczno‑polityczne propozycje współczesnego feminizmu globalnego, O. Cielemęcka, Od różnicy do etyki różnicy. Feministyczna filozofia Luce Irigaray, dostęp: http://etyka.uw.edu.pl/tag/etyka-452012/; Emmanuel Mounier, Dekadencja jednostki: od bohatera do mieszczanina i Dekadencja chrześcijaństwa, [w:] T. Płużański, Mounier, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 172-175, 180-182.

Ad. 9 Sebastian Petrycy z Pilzna, Przydatki do ekonomiki i polityki Arystotelesowskiej, Przydatki do etyki Arystotelesowskiej, Warszawa 1956, t. 1 i 2; Bronisław Trentowski, Chowanna czyli System pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, Wrocław 1970; Henryk Struve, Słówko o filozofii narodowej polskiej, [w:] Ruch Filozoficzny 1911 (I) 1; Kazimierz Twardowski, Jeszcze słówko o filozofii narodowej polskiej [w:] Ruch Filozoficzny 1911 (I) 6; Kazimierz Twardowski Granice puryzmu, 1913;

Ad. 10 Platon, Obrona Sokratesa, różne wydania; Platon, Gorgiasz, różne wydania; M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, Warszawa 2012; Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, różne wydania; św. Augustyn, Wyznania, różne wydania; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, r. VII „In interiore homine”, Warszawa 2012; Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, Kraków 1992;

Ad. 11 Kazimierz Ajdukiewicz (1937/2006), Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym, [w:] tenże, Język i poznanie, t. I: Wybór pism  z lat 1920–1939, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1960) 2006, s. 264–277; Kazimierz Ajdukiewicz (1953/2006), W sprawie artykuł u prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych, [w:] tenże, Język i poznanie, t. II: Wybór pism z lat 1945–1963, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1965) 2006, s. 155–191; Michael Dummett (1963/1992), Realizm, przeł. T. Placek, P. Turnau, „Principia” 6, s. 5–31; Michael Dummett (1993/1998), Realizm i antyrealizm, przeł. T. Szubka, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, pod red. P. Gutowskiego, T. Szubki, TN KUL, Lublin 1998, s. 67–86; Michael Dummett (1998), Logiczna podstawa metafizyki, przeł. W. Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; Tadeusz Szubka (1994), Nowy kształt sporu o realizm, Roczniki Filozoficzne KUL, Tom XLII, Z. 1, s. 161-194; Tadeuszu Szubka (2013), Płaszczyzny sporu o realizm: Kazimierz Ajdukiewicz i Michael Dummett, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 4 (88); Jan Woleński (2006), Krytyka idealizmu przez Kazimierza Ajdukiewicza, [w:] Sens, prawda, wartość: Filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, pod red. J. Pelca, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 149–163.