Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Marcin Jaroszewski

W ubiegłym roku (rocznik pilotażowy) egzamin maturalny w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej zdawały tylko trzy uczennice. Egzamin wypadł bardzo dobrze i nasze absolwentki-pionierki studiują teraz na renomowanych uczelniach wyższych w Warszawie i Londynie.

W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 16 uczniów z Jagiellonki; wszyscy odnieśli sukces – 100%przystępujących do egzaminów uczniów zdało maturę. Średnia naszych uczniów wyniosła 32 punkty i została poprawiona w porównaniu z poprzednim rokiem o 1 punkt.

Warunkiem otrzymania certyfikatu International Baccalaureate Organization było zdobycie co najmniej 24 spośród 45 możliwych punktów. Każdy uczeń musiał przystąpić do egzaminów z sześciu przedmiotów z ustalonych przez IB grup tematycznych:

  1. język ojczysty – 16 uczniów,
  2. język angielski – 16 uczniów i inne języki obce: język francuski - 3 uczniów, język niemiecki - 5 uczniów, język włoski - 3 uczniów,
  3. nauki społeczne: geografia – 10 uczniów, historia - 6 uczniów,
  4. nauki przyrodnicze: biologia – 10 uczniów, chemia - 9 uczniów, fizyka - 6 uczniów,
  5. matematyka - 16 uczniów,
  6. przedmioty artystyczne – szkoła nie oferuje tej grupy przedmiotów, zatem uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot z grup 2-4.

Uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki z języka polskiego, języka angielskiego, drugiego języka obcego, historii i fizyki. Warunkiem otrzymania świadectwa było także uzyskanie zaliczenia z programu społecznego CAS (Creativity Activity Service), napisanie badawczej pracy dyplomowej (Extended Essay) z wybranego przedmiotu oraz przygotowanie eseju i prezentacji z przedmiotu teoria wiedzy.

Zdawalność egzaminu na świecie wynosi około 80%, więc wszystkim uczniom i przygotowującym ich nauczycielom należą się ogromne gratulacje. Średnia ocen uczniów naszej szkoły z 13 spośród wybieranych przez uczniów 18 przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przekroczyła średnią światową.

Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej w Jagiellonce cały czas się rozwija. W kolejnym roku do matury przystąpi już 20 uczniów. W programie pojawiają się także nowe propozycje – tegoroczni absolwenci klasy pre-IB DB mogą wybrać nowy przedmiot – psychologię.

Życzymy naszym uczniom przyjęcia na najlepsze polskie i zagraniczne uczelnie oraz dalszych sukcesów edukacyjnych.