Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Małgorzata Pawlak

ZEBRANIA RODZICÓW 12.06.2018 godzina 17.00

Zebrania rodziców odbędą się w następujących salach:

Klasa

Wychowawca

Sala

2 GA

p. Małgorzata Belniak

211

2 GB

p. Maria Kulińska

17

3 GA

p. Katarzyna Sławińska

27

3 GB

p. Marta Borzęcka

43

1 A

p. Lilianna Siemiątkowska

16

1 B

p. Iwona Klimowska

21

1 C

p. Katarzyna Brześcińska

304

1 D

p. Krzysztof Filipkowski

26

1 E

p. Cyryla Kępczyńska

209

1 G

p. Joanna Korzybska

22

1 H

p. Agata Janiszewska

28

2 A

p. Zofia Sarnecka

19

2 B

p. Paweł Felczak

310

2 D

p. Anna Stachowicz

14

2 E

p. Jolanta Niedzielska

307

2 F

p. Violetta Kilarska

305

2 G

p. Anna Siekierska

213

2 H

p. Marcin Jaroszewski

32