Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Pawlak Małgorzata

ZEBRANIA RODZICÓW 10.01.2018 godzina 17.00