Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Kopeć Wiesław

Nauczyciele języka polskiego zapraszają tradycyjnie do udziału

w dwu humanistycznych olimpiadach przedmiotowych: 

I. w 48. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Tematy etapu szkolnego w bieżącym roku szkolnym:

1. Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.

2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.

3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.

4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).

5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.

6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.

7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.

8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

9. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

Teatr

10.  Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.

11. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.

12. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.

 

Na stronie (http://www.olijp.pl) pod każdym tematem znajduje się link do wskazówek metodycznych.

Z "Regulaminu":  Udział w szkolnej części zawodów polega na samodzielnym napisaniu jednej pracy na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia – nie więcej niż 15 stron). Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości.

Pełny regulamin Olimpiady.

 

II. w 30. Olimpiadzie Filozoficznej.

XXX Olimpiada Filozoficzna
Edycja specjalna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
JAKIEJ FILOZOFII POLACY DZISIAJ POTRZEBUJĄ?

Terminarz XXX Olimpiady Filozoficznej:

30.11.2017 r. – termin składania prac etapu szkolnego
10.02.2018 r. – termin zawodów okręgowych
14.04.2018 r. – termin zawodów centralnych

TEMATY PRAC PISEMNYCH ETAPU SZKOLNEGO

(http://ptfilozofia.pl/)

Jakie oblicza współczesnego patriotyzmu prezentuje refleksja filozoficzna?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM)

Czy potrzebna nam jest dzisiaj filozofia dziejów?

Opiekun naukowy: dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (IF UW)

Jaką rolę w kształtowaniu obrazu świata odgrywają dzisiaj nauka, filozofia i religia (teologia)?

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Krokos (IF UKSW)

Czy obserwujemy własne stany psychiczne? Spór o introspekcję we współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyce.

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś (IF UW)

Jaką rolę pełni w sztuce współczesnej pojęcie gustu?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Iwona Lorenc (IF UW)

Jak podejmować racjonalne decyzje w sytuacji niepewności? Rozwiń problem w odwołaniu do polskiej filozofii analitycznej.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski (IF UW)

Czy filozofii uczymy się od mistrzów, czy wzorujemy się na autorytetach? Jaki jest etyczny wymiar tej relacji?

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Malitowska (IF UAM)

Czy filozofia jest na sprzedaż? Rozważ problem w kontekście zachodzącego procesu powszechnej komercjalizacji.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Wiśniewski (IF UW)

Czy idea tolerancji może być elementem systemu bezpieczeństwa narodowego?

Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Kubiak (INSiB UPH)

Czy żyją dzisiaj wielcy filozofowie? Odpowiedz na to pytanie, odwołując się do twórczości Leszka Kołakowskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz (IF UW)

Między egoizmem a troską o siebie. Która z tych postaw odpowiada nowoczesnej etyce?

Opiekun naukowy: dr hab. Marcin Zdrenka (IF UMK)

Jakie znaczenie w zglobalizowanym świecie może mieć tradycja republikańska? Odpowiedz na to pytanie odwołując się także do polskiej tradycji politycznej.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal (IF UW)

Dlaczego warto dzisiaj czytać klasyków filozofii starożytnej i średniowiecznej?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz (IF UW)

Jak być realistą w świetle współczesnego sporu o uniwersalia?

Opiekun naukowy: dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (IF UJ) 

WIĘCEJ INFORMACJI U NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH OBYDWU OLIMPIAD.