Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Jaroszewski Marcin

OGŁOSZENIE O ODBIORZE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Informuję, że odbiór świadectw maturalnych przewidywany jest na piątek 30 czerwca 2017 roku wg następującego harmonogramu:

 Lp.

KLASA

GODZINY

 1.

3A

9.00 – 9.30

 2.

3B

9.30 – 10.00

 3.

3C

10.00 – 10.30

 4.

3D

10.30 – 11.00

 5.

3E

11.00 – 11.30

 6.

3F

11.30 – 12.00

 7.

3G

12.00 – 12.30

 

Świadectwa maturalne należy odbierać osobiście.