gimnazjalny

 Redaktor: Kopeć Wiesław

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szk. 2014-2015 będzie obowiązywać lista lektur zatwierdzona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku.

Lista obejmuje utwory omawiane w gimnazjum i liceum.

Poniżej lista w pliku pdf: